Skip to main content

UPRAVLJANJE OTPADOM U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


UNBI

Opis kursa

Puni naziv predmeta: UPRAVLJANJE OTPADOM U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Šifra predmeta: OSPH 102
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
ECTS bodovna vrijednost: 5
Status predmeta: Obavezni
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada


CILJEVI PREDMETA:


Cilj predmeta je pružiti studentima napredna znanja iz oblasti rješavanje problema poljoprivredno-prehrambenog otpada, posebno o načinu obrade otpada. Fokus predmeta temelji se na važnosti i ulozi upravljanja otpadom u okolišu u okviru aspekata održivog koncepta, opisa i klasifikacije nusproizvoda u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije te mogućnosti njihovog smanjenja i na kraju moguća ponovna upotreba. Glavna tačka predmeta je pružanje podrške u: - Porijeklo i vrsta otpada iz poljoprivredne i prehrambene industrije, identifikacija otpada, klasifikacija i sastav. - Obrada i korištenje otpada iz poljoprivredne i prehrambene industrije. Utjecaj odlaganja otpada na okoliš. - Obrada otpadnih voda prehrambene industrije. - Iskorištavanje otpada u prehrambenoj industriji zasnovano na kružnoj ekonomiji. - Preporuke alternativnih rješenja temeljenih na konceptu održivosti u području upravljanja otpadom poljoprivredne i prehrambene industrije; - Zakonski i pravni zahtjevi (u EU i Bosni i Hercegovini) za zbrinjavanje otpada.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

  • Identificira različiti otpad iz poljoprivrede i prehrambene industrije i procjenii njegov mogući utjecaj na okoliš;
  • Predloži različite metode obrade i odlaganja otpada;
  • Identificira razne nusproizvode od poljoprivredne i prehrambene industrije i da primjer njihove moguće upotrebe;
  • Predloži različite metode obrade i odlaganja otpada;
  • Da pimjer za izradu funkcionalnog postrojenje za obradu otpada prema zahtjevima:
  • Analizira i primjeni pravne aspekte koji se odnose na poljoprivredu i odlaganje prehrambenog otpada.
Enroll