Skip to main content

Recikliranje poljoprivrednog otpada


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: RECIKLIRANJE POLJOPRIVREDNOG OTPADA
Ciklus: II
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita: 5
Status: IZBORNI
Ukupan broj sati: 45 (P 30 + S 15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Emir Džomba, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: e.dzomba@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Otpad iz poljoprivredne proizvodnje može biti vrijedan resurs ali isto tako može predstavljati ozbiljan ekološki problem ukoliko je upravljanje otpadom neadekvatno. Cilj ovog predmeta je postizanje osnovnih saznanja u (i) strategijama reduciranja gubljenja hranjivih materija iz poljoprivrednog otpada i poljoprivredne proizvodnje, generalno i (ii) tehnologijama iskorištavanja hranjivih materija iz otpada. Fokus jeste na otpadu iz animalne proizvodnje (stajnjak) te ratarske proizvodnje budući da ova dva vida poljoprivredne proizvodnje generiraju većinu negativnih okolišnih utjecaja. Isto tako, otpad iz obje proizvodnje ima veliki potencijal za dizajniranje i kreiranje novih vrijednih proizvoda, uključujući i produkciju biogasa. Generalni cilj jeste razvijanje vještina kod studenata u primjeni različitih tehnologija u recikliranju poljoprivrednog otpada kao i podizanje njihove svijesti o poljoprivrednom otpadu kao visoko vrijednom resursu.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Elaborirati strategije redukcije gubitaka nutrijenata iz poljoprivredne proizvodnje;
  • Objasniti okolišne utjecaje otpada iz poljoprivrdne proizvodnje i eksplicitno pojasniti puteve gubitaka nutrijenata;
  • Opisati rezličite tehnologije u recikliranju otpada iz poljoprivredne proizvodnje.
Enroll