Skip to main content

Poslovna ekonomija i međunarodna trgovina


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: POSLOVNA EKONOMIJA I MEĐUNARODNA TRGOVINA
Ciklus: II
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (P30 + V15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Alen Mujčinović, PhD, Assistant Professor
Kontaktni detalji: a.mujcinovic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Ovaj modul nastoji upoznati studente sa osnovnim ekonomskim principima međunarodne trgovine. Cilj modula je ojačati sposobnost studenata da razumiju globalne i kompleksne elemente okruženja, pokretače i trenutne faktore koji oblikuju nacionalne ekonomije i tokove međunarodne trgovine. Korištenjem teoretskih i praktičnih primjera ojačati sposobnosti studenata da argumintiraju donesene zaključke vezane za različite teoretske koncepte međunarodne trgovine i poslovanja, koje su zasnovane na novim ekonomskim konceptima fokusiranim na održivi razvoj.


ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

Znanja:

  • definirati osnovne ekonomske koncepte poput modernih poslovnih modela međunarodne trgovine, konkurentnosti, blagostanja, održivog razvoja, IoT ekonomija;
  • identificirati koristi i barijere međunarodne trgovine, trgovinske politike i procesa ekonomskih integracija;
  • razumijeti evoluciju trgovinske teorije i pokretača koji su uticali na istu;
  • razumijeti kako i zašto trgovinski instrumeti utiču na agribiznis i dobrobit, te kako utiču/mitigiraju okolišne probleme;
  • razumijeti izazove agribiznisa u eri globalnog tržišta i četvrte industrijske revolucije (IoT);
  • razumijeti kompleksne ekonomske, okolišne i društvene koncepte;
Enroll