Skip to main content

Principi održive tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: PRINCIPI ODRŽIVE TEHNOLOGIJE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
Ciklus: II
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (P30 + V15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Zlatan Sarić, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: z.saric@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj kursa je pružiti studentima osnovna znanja iz oblasti održive tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda. Sadržaj kursa će se samo uvodnim dijelom osvrnuti na proizvodnju mlijeka, a glavnim dijelom na industriju mlijeka i mliječnih proizvoda, te identifikaciju ključnih problema, tehnika i metoda za jačanje održivih tehnologija u preradi mlijeka. Kurs će se fokusirati na važnost i ulogu mlijeka i mliječnih proizvoda u ljudskoj ishrani i to u okviru održivog koncepta. Važan akcenat u okviru ovog predmeta je na determinaciji i klasifikaciji različitih vrsta otpada i nusproizvoda u preradi mlijeka kao i mogućnosti njihovog iskorištavanja, prerade, redukcije i eventualne ponovne upotrebe (reciklaža, recirkulacija) zavisno od tipa. Takođe, proučavaju se mogućnosti da se spriječi i reducira zagađenje mliječne industrije na izvoru zagađenja. Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima koncepta održive prerade mlijeka, a takođe i sa osnovnim tehnološkim procesima u preradi mlijeka (proizvodnja, primarna i sekundarna obrada, termički procesi, separiranje, homogenizacija, različite operacije prerade, skladištenje) i proizvodnji osnovnih mliječnih proizvoda (konzumno mlijeko, pavlaka, fermentirani mliječni napici, maslac, sirevi). Bit će izneseni primjeri pojedinih mliječnih industrija kao i studiji slučaja i to kako pokazno tako i kroz projekte studentima. Opšti cilj kursa je osposobiti studente za pristup i razumijevanje koncepta održive tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda uz osiguranje njihovog razumijevanja i kritičke analize (pronađite, shvatite, primijenite), što bi trebalo biti jedna od izlaznih kompetencija studenata koji završe ovaj program.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Opisati kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda i procese prerade mlijeka i razumijevanje njihove pozicije u prehrambenoj industriji i prehrani;
  • Opisati ciljeve, principe i ključne elemente održive prerade mlijeka;
  • Identifikacija i klasifikacija okolišnih uticaja i nus-proizvoda u preradi mlijeka i preporuka za njihovo preveniranje, reduciranje i primjenu odnosno preradu
Enroll