Skip to main content

Principi održive tehnologije u preradi žita


UNSA

Opis kursa

Šifra predmeta: PRINCIPI ODRŽIVE TEHNOLOGIJE U PRERADI ŽITA
Ciklus: II
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS kredita: 5
Status: Izborni
Ukupan broj sati: 45 (P30 + S15)
Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada
Preduslov za upis: Nema preduslova
Nastavnik: Sanja Oručević-Žuljević, PhD, Full professor
Kontaktni detalji: s.orucevic-zuljevic@ppf.unsa.ba


CILJ (CILJEVI) PREDMETA:


Cilj kursa je obezbijeđivanje osnovnih znanja i vještina studenata iz oblasti održivog razvoja vezano za industriju prerade žita i rješenja za jačanje održivih tehnologija u procesima koji se tiču proizvodnje hrane na bazi žita. Fokus kursa se zasniva na značaju i ulozi hrane na bazi žita u ishrani ljudi u okviru aspekata koncepta održivosti. Posebna pažnja će se posvetiti opisu i klasifikaciji otpada i nus-proizvoda nastalih tokom prerade žita i mogućnosti njihovog smanjenja i eventualnog iskorištenja. Studenti će se upoznati sa osnovnim procesima u preradi žita kao što su priprema za skladištenje i skladištenje, usitnjavanje i mljevenje, pečenje, proizvodnja tjestenine i pahuljica na bazi žita (žitarski doručak) kroz individualni rad ili u saradnji sa nastavnikom. Opšti cilj kursa je obučavanje studenata za pristup i razumijevanje koncepta održivosti u okviru prerade žita, uz osiguranje razumijevanja i kritičke analize (naći, razumjeti, primijeniti) što treba da bude jedna od izlaznih kompetencija svršenih studenata studijskog programa.


ISHODI UČENJA:

Po završetku pohađanja i nakon položenog ispita iz predmeta student će posjedovati slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

Znanja:

  • Opisati osnovne procese u preradi žita i razumijevanje pozicije tehnologije žita u okviru prehrambene industrije i ishrane ljudi;
  • Opisati ciljeve, principe i ključne elemente održive tehnologije žita;
  • Identifikacija i klasifikacija otpada i nus-proizvoda u preradi žita i predlaganje načina za njihovo reduciranje i eventualnu primjenu;
Enroll